Rozpoczęliśmy prace badawczo-rozwojowe nad nowatorską technologią wspierającą kompleksowo procesy HR w firmach, która znajdzie zastosowanie w usługach z obszarów rekrutacji, ocen kompetencji i ocen okresowych. Zautomatyzuje ona procesy tworzenia wiarygodnego profilu osobowego i kompetencyjnego Kandydata na etapie rekrutacji, weryfikacji w trakcie oceny kompetencji i oceny okresowej, wskaże korzyści płynące ze znacznie lepszego dopasowania osobowości Kandydata do organizacji, oraz ułatwi np. budowanie ścieżki rozwoju zgodnej z oczekiwaniami.

Technologia przynosząca takie rezultaty pozwoli na znaczące zwiększenie jakości i ilości informacji pozyskanej przez użytkownika technologii w odniesieniu do standardowych, obecnie stosowanych rozwiązań, zaś wprowadzenie jej jako elementu świadczonej przez nas usługi będzie nowością w skali europejskiego rynku.

Trzymajcie za nas kciuki!